• Service System
  • Service System
  • Service System

Servisni sistem

Prije prodajnog servisa

1. Odgovarajući na konsultacije korisnika, prema korisničkom sajtu, pomažu korisniku da izradi crtež rasporeda radnog prostora opreme, prostora za sirovine i kancelarijskog prostora.
2. Prema crtežu temelja postrojenja za miješanje asfalta, trodimenzionalnom crtežu i crtežu izgleda, kako bi se korisnik usmjerio na izgradnju temelja.
3. Besplatna obuka korisnika i osoblja za održavanje.
4. Informirajte korisnika o alatima i materijalima koji će se koristiti za instalaciju i otklanjanje grešaka.

Tokom prodaje usluge

1. Prenesite opremu do lokacije korisnika sigurno i na vrijeme.
2. Pošaljite tehničare da besplatno vode cijelu instalaciju.
3. Nakon 24 sata kumulativne proizvodnje izvršite transfer kvalifikacije za opremu.
4. Tokom normalnog rada opreme, naši tehničari usmjeravaju operatere i osoblje za održavanje prema operativnim procedurama (oko 7-10 dana) do stručnog rada.

Servis nakon prodaje

1. Dajte jasan odgovor na žalbe korisnika u roku od 24 sata.
2. Ako je potrebno, šaljemo tehničare na stranicu korisnika da na vrijeme riješe problem.
3. Povratne posjete u redovnim intervalima.
4. Uspostavljanje korisničkog zapisa.
5. 12 mjeseci garancije, i cijeli životni servis i podrška.
6. Pružanje najnovijih industrijskih informacija.