• 120TPD Complete Rice Milling Line Had Been Loaded

120TPD Kompletna linija za mljevenje riže bila je napunjena

Dana 19. oktobra, sve mašine za pirinač kompletne linije za mlevenje pirinča od 120 t/d utovarene su u kontejnere i biće transportovane u Nigeriju.Mlin za rižu može proizvesti 5 tona bijelog pirinča na sat, a sada je dobrodošao među nigerijskim kupcima.

FOTMA pruža i nastavit će pružati profesionalne proizvode i usluge za mašine za rižu našim kupcima.

loading of goods(2)loading of goods(3)


Vrijeme objave: 20.10.2021